Zde se můžete přihlásit, pokud se chcete účastnit některé z akcí, které pořádá PS Kamenec. Pozvánky na akce najdete na webových stránkách PS Kamenec na adrese www.pskamenec.cz.

Vyberte akci, které se chcete zúčastnit: